Systemy Ściany Grodziowej

Systemy Ściany Grodziowej

Systemy Ruchomych Ścian Grodziowych - umożliwiające utrzymanie w nadwoziu zróżnicowanych temperatur (multi temperatur) w komorach przedzielonych przesuwaną ścianą. 

Wybór systemu zależy od kubatury nadwozia oraz jego konstrukcji

  • System HEAVY - przeznaczony jest do montażu w dużych nadwoziach izotermicznych i chłodniczych, naczepach i przyczepach.
  • System LIGHT - przeznaczony jest do montażu w małych nadwoziach typu izoterma i chłodnia.