Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego pod adresem https://locksystem.pl/
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Locksystem Andrzej Staszewski z siedzibą w Stojadłach, ul. Kołbielska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 3. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do zrealizowania Zamówienia na najwyższym poziomie.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Zamówienia oraz z zakresu udzielonej zgody.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Klientów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas składania zamówienia, wysłania do nas zapytania poprzez:

 1. stronę internetową locksystem.pl,
 2. drogą elektroniczną
 3. przez usługę telekomunikacyjną SMS
 4. dane zostały podane przez Państwa osobiście.

Cel zbierania danych

 1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
 3. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

realizacji umowy zawartej na odległość

 1. kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z realizacją zawartej umowy,
 2. zapewnienia Państwu obsługi usług płatniczych;
 3. windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 4. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, tj. złożenia Zamówienia.
 2. Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

Czy Państwo muszą podać nam swoje dane osobowe?

 Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

 1. Nazwę firmy lub Imię i Nazwisko osoby składającej zamówienie, adres siedziby firmy lub osoby składającej zamówienie, adres email, login, hasło, telefon kontaktowy w przypadku zakładania konta w sklepie internetowym locksystem.pl
 2. Nazwę firmy lub Imię i Nazwisko osoby składającej zamówienie, adres siedziby firmy lub osoby składającej zamówienie, adres email, telefon kontaktowy w przypadku dokonywania zakupów bez zakładania konta w sklepie internetowym locksystem.pl

Jeśli z jakiegoś powodu Państwo nie podadzą tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy a tym samym zrealizować Państwa zamówienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Dostęp do danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu przez Państwa wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Sprzedawca zapewnia swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
 3. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
 4. Dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie danych osobowych Klient może dokonywać w dowolnym czasie poprzez swoje konto w Sklepie Internetowym, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
 5. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Sklepu Internetowego poprzez pocztę elektroniczną.

Usunięcie konta

 1. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie usunąć konto poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
 2. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy

 • Operatorom Pocztowym i Kurierskim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy
 • operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji Państwa płatności
 • organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,

zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływającym na Państwa prawa?

 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

 1. W wypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo chęci dokonania wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia Klienci proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@locksystem.pl,
  2. pisemnie na adres: Locksystem Andrzej Staszewski, Stojadła, ul. Kołbielska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  3. kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą: +48 25 300 50 00.

Polityka dotycząca ciasteczek (cookies)

 1. Przez używanie stron Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek.
 2. Sklep Internetowy generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Kliencie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer.
 3. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu w komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.
 4. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez Sklep Internetowy ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron Sklepu Internetowego.

Co to są ciasteczka?

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie Internetowym.
 2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto.
 4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.

Newsletter

 1. Newsletter to wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów. Zawiera informacje dotyczące działalności Sklepu Internetowego, np. o nowych Towarach i aktualnych promocjach.
 2. Klient może zamówić usługę newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Wpisany adres należy potwierdzić, klikając link w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia usługi.
 4. Klient korzysta z usługi newsletter w sposób dobrowolny przez czas nieoznaczony.
 5. Newsletter jest usługą bezpłatną.
 6. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie.
 7. Rezygnację można zgłosić w ustawieniach konta lub w wiadomości e-mail.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Klientów. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić Sklep Internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
 2. Administrator stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 3. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.